قوانین استفاده

تمامی لینک های استفاده شده باید مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند.

لینکهایی که خلاف قوانین باشند بلافاصله حذف و اطلاعات ارسال کننده ی آن در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.